DSC0001
DSC0007a
DSC0008
DSC0009a
DSC0010
Tsuba11 Nakago
DSC0002
DSC0004
DSC0005

SW 0041 - Katana Shinto - Masakiyo

 

Mumei attributed to Mondonosho Masakiyo; Shinto; Nagasa: 74.7 cm; Weight w/out saya: 930gr; Sori 1,7 cm; Motohaba: 3.20 cm; Motokasane: 6,9 mm; Hamon: gunome midare; Hada: itame; Tsuba: Iron, Round, Heianjo; Red Laquered Saya.
SOLD

antique japan